Saturday, June 14, 2008

Jiu-Jitsu Kaden!

Jiu-Jitsu baby! Kicking Daddy's Butt! Below, submitting Daddy in an armbar.
No comments:

Post a Comment